Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Biskop-prelat mgr. Berislav Grgić

Grgić, Berislav, msgr., biskop-prelat,
født: 15. februar 1960 i Novo Selo
1985: avsluttende filosofiske og teologiske prestestudier ved den teologiske høyskolen i Vrhbosna

presteviet: 29. juni 1986 i Banja Luka domkirke av biskop Franjo Komarica
Roma: spirituelle studier ved det pavelige universitet Gregoriana
Jugoslavia: lærer ved gutteseminaret i Zadar.

1992: arbeidet for Caritas Banja Luka
3. januar 1996: ankomst til Norge
27. januar 1996: nasjonalsjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme
1. september 2004: generalvikar for OKB
1. januar 2006 : biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen for OKB
2. mars 2007: flytting til Tyskland
bispeviet: 28. mars 2009 i Tromsø domkirke av biskop Bernt Eidsvig