Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø Stift er den del av Den Katolske Kirke i Norge som hører til Nord-Norge, og alle katolikker som bor i Nordland,  Troms og Finnmark og på Svalbard danner vår store familie. Stiftet omfatter 112984 km², med 7102 medlemmer (1.46% av befolkningen).