Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

p. BANASIAK O.Cist. Dariusz,
født: 1961,
prestestudier,
ankomst til Norge: 20. juni 2004

superior for Cistercienserklosteret Fjordenes dronning kapellan i Hammerfest
sogneadministrator i Den Hellige Ånds menighet, Mosjøen sogneadministrator i Den hellige families menighet, Storfjord
kapellan i Den hellige families menighet, Storfjord
kapellan i Øst Finnmark

p. CHEŁMINIAK MSF Marek,
født: 1955,
prestestudier,
ankomst til Norge: september 1993

kapellan i Tromsø
sogneprest i Narvik
generalvikar for Tromsø
sogneadministrator i Harstad
sogneadministrator i Bodø
sogneprest i Bodø
sogneprest i Mosjøen
medlem av konsultorkollegiet i Tromsø Stift

p. EGIERT Wojciech,
født: 1941,
prestestudier,
ankomst til Norge: høsten 1985

kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø
sogneprest i Tromsø
sogneprest i St. Mikael, Hammerfest
pønitentiar i Tromsø stift
kapellan i Alta
medlem av konsultorkollegiet i Tromsø Stift

p. JÄGER Gunther,
født: 1960
prestestudier
ankomst til Norge: 1990

medlem av Windesheimer-augustinerkorherrenes (C.R.V.) kommunitet i Lillehammer, Oslo og Molde
hjelpeprest i Trondheim Stift
sogneadministrator for St. Eystein menighet, Kristiansund ansvar for Helgeland
sogneprest i Mosjøen
sogneprest i Kristi Konge menighet i Narvik
medlem av konsultorkollegiet i Tromsø Stift sogneadministrator i St. Sunniva menighet, Harstad sogneprest i Harstad

p. KIRSEBOM SS.CC Arne Marco,
født: 1959
sivilingeniør, diplom-teolog, prestestudier og lisensiatgrad i dogmatikk

diakon i St. Olav menighet i Trondheim
sogneprest for St. Olav menighet i Trondheim
superior for kommuniteten i Kristiansand
medlem av pastoralteamet i St. Ansgar menighet, Kristiansand
åndelig veilleder av OKBs familiesenter
generalvikar for Oslo katolske bispedømme
medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
prior, storprior og interimleder, og Ridder-Kommandør for Den magistrale delegasjon i Oslo for Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem
sogneadministrator for St. Torfinn menighet, Hamar
medlem av styret for St. Eystein presteseminar sogneadministrator for St. Maria, Lillehammer
medlem av Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo
superior for picpuspatrene i Norge
medlem av Oslo katolske bispedømmes kommisjon for det permanente diakonat
medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme sogneprest i Mariakirken menighet, Stabekk
kansler og stiftskapellan i Tromsø stift

p. KOŚCIUKIEWICZ MSF Andrzej,
født: 1962
prestestudier
ankomst til Norge: 25. august 1991

kapellan i Tromsø
ungdomsprest for Nord-Norge
stiftskapellan
sogneadministrator i Den hellige Ånds menighet, Mosjøen sogneprest i Bodø og Tromsø

p. OCHOJSKI MSF Rafał,
født: 1982
prestestudier
ankomst til Norge: 23. mai 2020

kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø

p. OSMAŃTZIK MSF Erhard,
født: 1958
prestestudier
ankomst til Norge: 5. august 2009

kapellan i Vår Frue kirke, Tromsø
kapellan for Allehelgenskirken, Karmelittklosteret "Totus Tuus", Tromsø
sogneadministrator i St. Sunniva menighet, Harstad, sogneadministrator i Kristi Konge menighet i Narvik kapellan for Øst-Finnmark
kapellan i Den Hellige Ånds menighet, Mosjøen sogneadministrator i Storfjord

p. PIERZCHAŁA MSF Ryszard Jerzy,
født: 20. januar 1962
prestestudier
ankomst til Norge: 31. juli 2020

kapellan i Storfjord

p. SOHLER Antonius Maria,
født: 1965
prestestudier
ankomst til Norge: 16. juni 2015

kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest
generalvikar for Tromsø stift
sogneadministrator i Hammerfest

p. WIEBSKOWSKI MSF Mieczysław,
født: 1973
prestestudier
ankomst til Norge: 31. august 2012

kapellan i Vår Frue menighet i Tromsø
kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest
sogneadministrator i Kristus Konge menighet, Narvik
sogneprest i Narvik
medlem av konsultorkollegiet i Tromsø Stift