Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

ANSATTE

Generalvikar:
p. Antonius SOHLER

Pønitentiar:
p. Arne Marco Kirsebom SS.CC

Økonom:
Ulrik SVERDRUP-THYGESON

Kansler:
p. Arne Marco KIRSEBOM SS.CC

Vaktmester:
Jan KOCHANOWSKI

Biskopens sekretær:
sr. M. Rita KOZIELSKA

Bankkonto
6420.13.08176

Org. nr
975626997

TRIBUNALET (Den kirkelige domstol)

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme dekker også prelaturene Trondheim og Tromsø. Kirkens egen lov – den kanoniske rett – er nedfelt i Kirkens lovbok Codex Iuris Canonici (den kanoniske lovkodeks). Tribunalet i Oslo har myndighet til å gjennomføre prosesser for annullering av ekteskap som er inngått i Norge.

OVERGREP

Beskyttelse mot overgrep og misbruk av barn

Mottakere av melding om overgrep eller misbruk
Elisabeth GRENNESS
tlf. 951 44 544
e-mail: egrenness@hotmail.com
Balsfjordgata 35
9007 Tromsø

Heinrich August BACKMANN
tlf. 970 90 993
e-mail: hbackmann@icloud.com
Skeiddalen 24
8070 Bodø

Dekret