Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

ANSATTE

Generalvikar:
p. Antonius SOHLER

Pønitentiar:
p. Arne Marco Kirsebom SS.CCØkonom:

Ulrik SVERDRUP-THYGESON

Kansler:
p. Arne Marco KIRSEBOM SS.CC

Vaktmester:
Jan KOCHANOWSKI

Biskopens sekretær:
sr. M. Rita KOZIELSKA

Bankkonto
6420.13.08176

Org. nr
975626997

TRIBUNALET (Den kirkelige domstol)

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme dekker også prelaturene Trondheim og Tromsø. Kirkens egen lov – den kanoniske rett – er nedfelt i Kirkens lovbok Codex Iuris Canonici (den kanoniske lovkodeks). Tribunalet i Oslo har myndighet til å gjennomføre prosesser for annullering av ekteskap som er inngått i Norge.

OVERGREP

Beskyttelse mot overgrep og misbruk av barn

Sentral mottaker av melding om overgrep eller misbruk
biskop msgr. Berislav GRGIĆ
tlf. 77 68 56 04 eller 952 76 319
e-mail: nn@katolsk.no
Postboks 132
9252 Tromsø

Dekret

Generalvikaren

p. Antonius Maria SOHLER
tlf. 78 41 14 47 eller 962 05 087