Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard


Kontakt biskopen

Besøksadresse: Storgata 94
9252 Tromsø

Postadresse: Boks 132
9252 Tromsø

tlf. 77 68 42 77

Vennligst oppgi avsenders navn og adresse ved henvendelser som krever svar.

e-post adresser til enkeltpersoner har formen fornavnetternavn@katolsk.no, se personoversikten på http://www.katolsk.no/biografier/innenriks

Navn*
E-postadresse*
Melding*