Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Caritas Tromsø og Svalbard
Storgata 94

9008 Tromsø
tlf. 93004684
e-post: info@caritastromso.no
www.caritastromso.no

BANKKONTO: 84501060304

Leder
Jean-Pierre MANIRAGUHA

Caritas Harstad

Leder
Vårinn Isabel HOKLAND