Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Prestestudent

Christopher Alexis Lopez Ponce

født: 1998. Bor i Tromsø, har hatt praksis i stiftets menigheter, studerer i Roma.