Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Vår Frue menighet

Menigheten omfatter kommunene: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Gáivuotna–Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa og også Svalbard.

9008 Tromsø
Storgata 94
tlf. 77 68 59 05
tromso@katolsk.no

På 1200-tallet ble det reist en Maria-kirke Tromsø, men den finnes det ingen spor etter. Den nåværende kirken i tømmer, senere panelt, ble bygget i 1860 og innviet 2. februar 1861 av prefekt, msgr. Paul Marie Etienne de Djunkovsky.

Sogneprest:
p. Andrzej KOŚCIUKIEWICZ  MSF
tlf. 95022561

Menighetsråd:
Mediator/møteleder: Judy A
Nestleder: Lotis Dasiganio
Sekretær: Jean-Pierre Maniraguha
Rådsmedlemmer: Alexis Lopez Knutsen, Åsa A. Pahlber
Ungdomsrepresentant: Yosief Yohannes Jimee

Patronatsfest:
Vår Frue av den uplettede unnfangelse, 8. desember

Messetider:
Vår Frue kirke, Tromsø:

søndager: 11.00, 19.00
hverdager: 19.00
Messe på polsk: 17.15 (første og tredje søndag i måneden)

St. Elisabethhjemmet:
hverdager: 08.00

Karmelittklosteret Totus Tuus, Tromsø:
09.00

Bardufoss:
Første lørdag i måneden (vanligvis): 15.00
Messested: Heggelia kapell (Kapellveien 1, 9325 Bardufoss)

Finnsnes:
Tredje lørdag i måneden (vanligvis): kl. 15.00
Messested: Finnsnes kirke (Kirkeveien 1, Finnsnes)


www.tromso.katolsk.no

St. Eysteins menighet

Menigheten omfatter kommunene: Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Røst, og Værøy.

8003 Bodø
Hernesveien 22c
tlf. 75 52 17 83
bodo@katolsk.no

Den første kirke ble innredet i et tilbygg den 6. juli 1952. Den nye kirken var ferdig bygget og kunne innies 15. mai 1983 av biskop-prelat Gerhard Goebel MSF.

Sogneprest:
p. Antonius Maria SOHLER
tlf. 962 05 087

Menighetsråd:
Leder: Heindrich Backmann
Odinaka Ijeabuonwu, Kjell Dagsloth, John Sverre Nordahl, Rowena Ryvold, Elin Sommerli, sr. Racquel Rones OP

Patronatsfest:
hl. Eystein, 26. januar

Messetider:
St. Eysteins kirke, Bodø:
søndager: 11.00, (juli og august 18.00)
onsdager og fredager: 19.00
Messe på polsk: 18.00 (første søndag i måneden)
Messe på engelsk: 18.00 (siste søndag i måneden)

Mariaklosteret, Bodø:
mandager, tirsdager og torsdager: 07.30
andre og fjerde lørdag i måneden: 09.00

Fauske:
første lørdag i måneden: 13.00

Inndyr:
tredje lørdag i måneden: 12.00

https://www.facebook.com/groups/531099150914623/

St. Mikael menighet

Menigheten omfatter kommunene: Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik og Porsanger-Porsángu.

9600 Hammerfest
Salsgata 52
tlf. 78 41 14 47
Hammerfest@katolsk.no

Den første St. Mikael kirke i Hammerfest ble innviet i 1885 og brant i 1944, under tyskernes ødeleggelse av byen. Den nåværende kirken ble innviet av biskop Johannes Wember MSF 3. august 1958.

Sogneprest:
p. Mieczysław WIEBSKOWSKI MSF
tlf. 955 29 772

Menighetsråd:
Kay Johannessen

Patronatsfest:
St. Mikael, 29. september

Messetider:
St. Mikael kirke, Hammerfest:

søndager: 11.00,  19.00 
mandag-fredag: 18.00

Elisabethsøstrene, Hammerfest:
mandager: 18.00
onsdager og lørdager: 08.00

Honningsvåg:
Første og tredje lørdag i måneden: 13.00
Messested: Honningsvåg kirke (Kirkegata 2, 9750 Honningsvåg)

www.hammerfest.katolsk.no
https://www.facebook.com/Katolsk.Kirke.Ost.Finnmark

St. Sunniva menighet

Menigheten omfatter kommunene: Lødingen, Evenes, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, og Andøy. Troms og Finnmark: Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad.

9404 Harstad
Skolegata 4
tlf. 77 06 36 96
Harstad@katolsk.no

For tiden pågår bygging av nytt menighetshus, ny prestebolig m.m.

St. Sunniva kirke ble innviet i 1893, var først kapell og fra 1897 menighetskirke. Den var bygget i tømmer; ved utvidelse ble den saget i to, flyttet fra hverandre og fikk nytt midtparti/hovedskip, og den ble gjeninnviet av apostolisk administrator Gerhard Goebel MSF i 1976.

Sogneprest:
p. Gunther JÄGER
tlf. 905 60 825

Menighetsråd:
Leder: Ruth Dybwik Michelsen
Mimi Bacor Fosli
Maria Munoz-Andreassen
Grezegorz Drozdz
Mathias Brockmann

Patronatsfest:
St. Sunniva, 08. juli

Messetider:
St. Sunniva kirke, Harstad:
søndager: 11.00, 18.00

hverdager: 18.30
messe på polsk: 18.00 (første søndag i måneden)
messe på engelsk: 18.00 (andre søndag i måneden) 

Sortland:
3. lørdag i måneden (vekselvis)
Messested: Menighetshuset (Strandgata 61, 8400 Sortland)

Myre:
3. lørdag i måneden (vekselvis)
Messested: Myre kirke (Kirkeveien 10, 8430 Myre)

www.harstad.katolsk.no

Den Hellige Ånds menighet

Menigheten omfatter kommunene: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy og Træna.

8657 Mosjøen
Jonas Lies gt 7
tlf. 90186759
Mosjoen@katolsk.no

Kirken ble ble innviet av bp Gerhard Goebel MSF 6. oktober 1997.

Sogneprest:
p. Marek CHEŁMINIAK MSF
tlf. 901 86 759

Menighetsråd:
Leder: Ove Magnus Olsen
Nestleder: Inocencia Salvacion V. Valderama
Sekretær: Earl Joy Lopez-Moen
Medlemmer: Lillian Lindberg Thorstensen
Vara: Linda Georg Alyoussef, Marcin Solarski

Patronatsfest:
Første pinsedag

Messetider:
Den Hellige Ånds kirke, Mosjøen:
første, tredje og femte søndag i måneden: 11.00

andre og fjerde søndag i måneden: 18.00

Brønnesund:
første lørdag i måneden: 16.30
Messested: Omsorgssenterets kapell (Skules vei 13, 8900 Brønnøysund)

Nesna:
andre lørdag i måneden: 17.00
Messested: Frikirkens kapell (Strandlandsvegen 8700 Nesna)

Sandnessjøen:
tredje lørdag i måneden: 16.00
Messested: Sykehuskapellet (Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen)

Kristus Konge menighet

Menigheten omfatter kommunene: Narvik, Hamarøy, Gratangen, Lavangen og Salangen.

8514 Narvik
Håreksgate 82
tlf. 76 94 16 34
Narvik@katolsk.no

Kirken ble bygd i 1976 og innviet av biskop Johannes Wember 13. juni 1976.

Sogneadministrator:
p. Rafał OCHOJSKI MSF
tlf. 941 83 367

Menighetsråd:
Leder: Tore Vatne Helland
Nestleder: Marilita Kristensen
Sekretær: Grzegorz Dobrowolski
Rådsmedlemmer: Aileen Austgard, Marivic Nilsen

Patronatsfest:
Kristi kongefest, siste søndag i det alminnelige kirkeår

Messetider:
Søndag: kl. 11.00 - Høymesse på norsk

en søndag i måneden (vanligvis), kl. 13.00 Hl. messe på polsk
en søndag i måneden (vanligvis), kl. 18.00 Aftenmesse på norsk
Mandag–fredag: Kl. 18.00 Hl. messe (unntatt en uke i måneden)
Lørdag: Kl. 18.00 Søndagsmesse på norsk

Ballangen:
en søndag i måneden (vanligvis), kl. 16.00 Hl. messe på norsk
Messested: Ballangen kirke (rommet bak alteret)

Gratangen:
en søndag i måneden (vanligvis), kl. 17.00 Hl. messe på norsk
Messested: Kapellet på Eliborg, Gratangsbotn

Sjøvegan:
en søndag i måneden (vanligvis), kl. 17.00 Hl. messe på polsk
Messested: Et privat hjem

Hammarøy komune:
en lørdag i måneden (vanligvis), kl. 15.00 Hl. messe på norsk
Messested: Ulike steder

Ved spørsmål ta kontakt med sognepresten

Aktuell kalender se: https://www.katolsk-kirke-narvik.com eller https://www.facebook.com/KristusKongeNarvik/

Den Hellige Families menighet

Menigheten omfatter kommunene: Flakstad, Vestvågøy, Vågan og Moskenes.

8340 Stamsund
Steineveien 325
tlf. 76 08 68 54
Storfjord@katolsk.no

Kirken ble konsekrert av prefekt Johannes Starke MSF 18. august 1935.

Sogneadministrator:
p. Erhard Alfons OSMAŃTZIK MSF
tlf. 415 69 217

Menighetsråd:
Barbara Wold
Jean Budengesi
Gisela Lindahl
Allan Geavacio
Grace Madinusen
Maria Gleska
Kazimir Ezechikwely
Deling Langstrand

Patronatsfest:
Den hellige familie, 6. januar

Messetider:
søndager: 11.00

mandag-fredag: 08.00
messe på polsk: 14.00 (andre, tredje, fjerde og femte søndag i måneden)

Svolvær:
første søndag i måneden: 17.00
Messested: Svolvær kirke (Kirkegata 2, 8300 Svolvær)

Reine:
lørdag: 17.00
Messested: Reine kirke (Kirkeveien 29, 8390 Reine)

https://www.facebook.com/Den-katolske-kirke-i-Lofoten-228772601224398/