Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Sekulærkarmelittene

Sekulaærkarmelittene regnes som grunnlagt i 2011, som en fortsettelse av den uformelle Karmelgruppen fra 2006. Det er et fellesskap av legfolk som deler karmelittenes spiritiualitet, men det finnes også prester og diakoner blant medlemmene.

Preses
Birgith KALVE

Apostolat  fellesskapet St. Elisabeth

Apostolatfelleskapet St. Elisabeth regnes som grunnlagt av provinspriorinne sr. M. Katarina Hodyr i 2016. I Tromsø betraktes det som en fortsettelse av Elisabethforeningen fra 1922. Fellesskapet består av katolikker som samles for å styrke kristenlivet i hverdagen.

Oppgaven er også å støtte Kirkens lære og samfunnsoppdrag i samarbeid med lokalmenighetene, og å spre dD?en hellige Elisabeths karisma ved å ivareta hennes åndelige verk. Medlemmene – kvinner og menn – realiserer sine mål ved den religiøse formasjonen og ved å påvirke den sammenhengen de står i. Fellesskapets navn understreker tilhørighet til St. Elisabethsøstrenes kongregasjon, som den hellige Elisabeth er skytshelgen for.

Fra 2016 virker Apostolatfelleskapet St. Elisabeth i Vår Frue menighet i Tromsø

Ansvarlig
sr. M. Rita KOZIELSKA