Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Den hellige Johannes Paul II i Tromsø

Pave Johannes Paul II besøkte Norge i 1989. Han begynte i Oslo, reiste videre til Trondheim og avsluttet i Tromsø 2. og 3. juni med feiring av den hellige messe og møte med biskop Goebel. Det var det nordligste pavebesøk noensinne.