Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Overhyrder

Jakob Laurentz Studach, apostolisk vikar for Sverige og Norge 1833–54

Paul Marie Etienne Djunkovsky, prefekt for Nordpolmisjonen 1844–61

Bernard Bernard, prefekt for Nordpolmisjonen 1861–69, prefekt for Det apostoliske prefektur Norge 1869–87

Johannes Olav Fallize, prefekt for Det apostoliske prefektur Norge 1887–92, biskop i Det apostoliske vikariat Norge 1892–1922

Johannes Olav Smit, biskop i Det apostoliske vikariat Norge 1922–28

Olaf Offerdahl, apostolisk administrator 1928–30 og vikar i Det apostoliske vikariat Norge 1930, første norskfødte biskop i Norge etter reformasjonen

Henrik Irgens, apostolisk administrator i Det apostoliske vikariat Norge 1930–32

Johannes Starke MSF, misjonsforstander (superior ecclesiasticus) for Nord-Norge 1931–35, prefekt for Det apostoliske prefektur Nord-Norge 1935–39

Johannes Wember MSF, prefekt for Det apostoliske prefektur Nord-Norge 1935–55, vikar for Det apostoliske vikariat Nord-Norge 1955–76

Johannes Batista Przyklenk MSF, vikar for Det apostoliske vikariat Nord-Norge 1976–77

Walter Huijbregts MSF, pro-vikar for Det apostoliske vikariat Nord-Norge 1977

Gerhard Goebel MSF, administrator for Det apostoliske vikariat Nord-Norge 1976 og 1977–79, biskop-prelat av Tromsø stift 1979–2006

Torbjørn Olsen, bispedømmeadministrator Tromsø stift 2006–09

Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø stift 2009–