Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Norges unge katolikker (NUK)

NUK samler barn, unge og unge voksne til fellesskap i tjeneste for Gud, Kirken og samfunnet. Her kan de finne sin plass og treffe andre katolikker, lokalt i menighetene og nasjonalt ved deltagelse i leirer etc. Arbeidet skjer i samråd med biskopen og med sogneprestene i de enkelte menighetene.