Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Svalbard

Svalbard hører inn under Vår Frue menighet i Tromsø.

I 1913 dekreterte pave Pius X at Det apostoliske vikariat Norge også skulle omfatte Spitsbergen (Svalbard), etter oppfordring fra biskop Fallize; hans tittel ble Vicarius Apostolicus Norvegiensis et de Spitzberg. Men først i 1925 ble Svalbard en del av kongeriket Norge, og da ble det nok med bare "Apostolicus Norvegiensis" i tittelen.

Fallizes etterfølger, biskop Johannes Olav Smit, kom som første katolske biskop til Svalbard i 1927. Han feiret pontifikalmesse med konfirmasjon i Barentsburg med 20 katolikker til stede. Biskop Goebel holdt visitas i 1991.

p. MICHALSKI MSF Marek,
født: 1967
prestestudier
ankomst til Norge: 23. august 1998